TSE Belgesi

TSE Belgesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ürünlerin Standartlara uygunluğunu belgeleyen kaliteli üretimi teşvik eden önemli bir belgedir.
TSE Belgesi; Üretilen ürünlerin Türk standardına uygunluğunu belirten bir belgedir. Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimde Ürünlerin emniyetli, kaliteli bir şekilde üretilip üretilmediği denetlenir. Bu denetimlerde üretimde kullanılan makine ekipmanın, üretim şartlarının, üretimde çalışan personellerin yeterliliği, laboratuvar alt yapısı ve firmada uygulanması gereken yönetim sistemlerinin uygulanıp uygulanmadığına bakılır. Şayet Standart gerekleri firma tarafından karşılanıyor ise TSE tarafından test edilmek üzere ürün numunesi alınır. Ürün numunesi gerekli testlerden olumlu bir şekilde geçtikten sonra firma TSE Belgesini alabilir.
TSE Markası kullanma hakkı verilen firmalar standart gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Çünkü Türk Standartları Enstitüsü belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yaparak ve veya piyasadan numune alarak gerekli görülen muayene ve deneyleri yapar. Söz konusu ürünle ilgili belgelendirme şartlarını karşılamayan bir durum olduğunda TSE belgesi iptal edilebilir. Herhangi bir sapma veya uygunsuzluk yok ise belgenin geçerliliği devam eder.
Türk Standartları Enstitüsünden aldığınız TSE veya TSEK Belgelerinin sizlere sağlayacağı faydalara değinecek olursak;
Üretim şartlarınızı belli bir sisteme soktuğu için üretim maliyetlerinizi düşürür, hurda ve fire oranlarınızı azaltır,
Bildiğiniz üzere ürün ve hizmet üreten birçok firmadan tüketiciler sahip oldukları belgeleri talep ederler TSE Belgesine sahip olduğunuzda tüketici nezdinde güveniniz artar,
Tüketicilere güvenli ürün garantisi verilmiş olur,
Kamu ve özel ihalelerde ve satın almalarda avantaj sağlar,
Yurt içi ve yurt dışı satışlarınız artar,
Kuruluşunuzun sürekli gelişmesine katkı sağlar,
TSE Ürün Belgelendirme çalışmalarınızda bizlerden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Nisan 20, 2020

SEDEX Belgelendirme

Nisan 20, 2020

CE Belgesi Danışmanlık