HYB Belgesi

TSE HYB Belgesi, Tamir, Bakım Onarım, Satış Yerleri, Hizmet Yerleri vb. işletmelerinin TSE Standartlarına veya Kriterlerine uygunluğunu gösteren belgedir.

Bildiğiniz üzere Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Sistemleri, Ürün Belgelendirme, Personel Belgelendirme, Sistem Belgelendirmenin yanı sıra Hizmetlerin Belgelendirilmesini de yapan bir kurumdur.  Aşağıda açıklamaya çalıştığımız durumlarda firmalar TSE HYB Belgesine ihtiyaç duymaktadırlar.

 • Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in ekinde yer alan listede yer alan şirketler,
  (Beyaz Eşya Servisleri, Otomobil Servisleri, Bilgisayar, Elektronik Eşya Servisleri, Tıbbi Cihaz Servisleri, İmalat Sanayi Makinaları, Mobilya Servisleri)
 • Kamunun hizmet alım ihalelerine giren kuruluşlar,
  (Yemek, Temizlik, Kent Temizliği, Özel Güvenlik, Peyzaj, Araç Kiralama, Personel Taşıma, Nakliye Hizmetleri, İlaçlama vb.)
 • Güvenlik riski taşıması sebebiyle yasal mevzuat gereği belge ve ruhsat almak zorunda olan kuruluşlar
  ( LPG-CNG dönüşümü yapan yerler, LPG ikmal istasyonları, akaryakıt istasyonları vb.)
 • Ayrıca kendi hizmet kalitesini müşterilerine karşı deklere etmek isteyen firmalar TSE HYB belgesi alabilirler.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin (TSE HYB) sizlere doğrudan ve dolaylı birçok faydası olacaktır. Dilerseniz bu faydalara kısaca değinelim.

 • Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
 • İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
 • Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
 • Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,
 • Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
 • Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,
 • Verilen hizmetin kalitesi artar,
 • Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,
 • Müşteriyi fiyat yönünden korunur,
 • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
 • Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,
 • Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.
  Görüldüğü üzere, hem yasal mevzuat gereği hem de firmaların kendi prestijleri için almaları gereken TSE HYB Belgesi hemen hemen tüm hizmet sektörlerine hitap eden bir belgelendirme türüdür. Bizler TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Türk Standartları Enstitüsü nezdinde almak isteyeceğiniz tüm belgelerde sizlere yardımcı olabiliriz. İstek ve beklentilerinizi biliyor sizlerle en kısa zamanda bir araya gelmek istiyoruz.

 

İlgili Makaleler

Nisan 20, 2020

SEDEX Belgelendirme

Nisan 20, 2020

CE Belgesi Danışmanlık