ISO 22000 Belgesi Danışmanlık

ISO 22000 Belgesi Danışmanlık

İnsanların yaşamını devam ettirebilmesi için gereken en temel ihtiyaçlardan biri gıdadır. Bu gıdaların güvenle tüketilmeleri için gıda üretimi, depolaması ve satışı yapan firmaların Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olan ISO 22000 Belgesine sahip olmalıdırlar. Dünyada ilk defa 2005 yılında, Uluslararası Standart Örgütü tarafından, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartları yayınlanmıştır. Bu sistemin en önemli ayağı HACCP’dir. Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), üretim aşamalarının herhangi bir zincirinde ortaya çıkabilecek tehlikelerin tespiti ve önlenmesi ya da tehlikenin en az seviyeye çekilmesi amacıyla oluşturulmuştur. ISO 22000 Belgesi Danışmanlık firmaları, bu sektörlerde varlık gösteren işletmelere, gerekli gıda güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak için yardımcı olmakta ve eğitimler vermektedir. Ülkemizin önde gelen danışmanlık firmalarının en başında danışmanlık firmamız gelmektedir.

ISO 22000 Belgesi Danışmanlık – Nasıl ve Nereden Alınır?

ISO 22000 Belgesi’nin amacı üretilen gıdaların hazırlık aşamasından, müşterinin ürünü tüketmesi aşamasına kadar, kimseye zarar vermeyecek içeriğe sahip olmasını sağlamaktır. Gıda Güvenliği Sistemi, işletmenin güvenli üretim yapması için oluşturulmuş bir standarttır.
Uluslararası geçerliliği olan Gıda Güvenliği Standardı Belgesi; hayvan yemi üreticilerinden, gıda işleyenlere, birincil üreticilerden, taşıma ve depolama çalışmalarına, temizlik personelinden, ambalajlama ve satış noktaları gibi üretim sürecinde yer alan her aşamada uygulanmak üzerine oluşturulmuştur.
ISO 22000 Belgesi Danışmanlık hizmeti veren firmalar tarafından, işletmelere gerekli prosedürler oluşturulur ve prosesler hazırlanır. Firma tarafından işletme yönetimine, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri eğitimi verilir. Eğitim sonrası, firma eğitmenlerinin de içerisinde bulunduğu bir ekip ile gerekli belgelerin hazırlıkları yapılır. Oluşturulan sistem, işletme çalışanlarına anlatılır. Hazırlıklar bittiğinde ISO 22000 Belgelendirme Kuruluşlarına bilgi verilir. Yapılan denetim sonucunda firmada ürün güvenliğini doğrudan etkileyen büyük uygunsuzluklar yok ise ISO 22000 Belgesi verilir. Yapılan denetimler firmaların Gıda Güvenliği konusunda kendilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra sürekli bir kontrolün sağlanması için de önemli bir rol oynamaktadır. ISO 22000 Danışmanlık firmamız sizlere 22000 Belgesinin hazırlıklarından başlayarak belgelendirme denetimi ve sonrasında da en seçkin hizmeti vermektedir.

ISO 22000 Belgesi Yararları Nelerdir?

ISO 22000 Belgesi almak, ürün kalitesinin başlıca göstergelerinden biridir. ISO 22000 Belgesi Danışmanlık firmasının eğitimleri sonrasında alınan belge ile üretim sisteminde gıda güvenliği ön plana çıkar. Ürün kaybı azalır, tasarruf artar. Satış sırasında müşteri güveni artar, pazarda önemli bir yer edinilir. Rekabet gücü ve üretim anında disiplin kazanılır. Yerel ve uluslararası mecralarda etkinlik artar. Bu sistem ile aynı zamanda hizmet kalitesinde iyileşmeler yaşanır, depo kontrolü sağlanır. Ürün standardı gelişir, böylece olumsuz müşteri dönüşleri en aza inmiş olur.

İlgili Makaleler