SEDEX Belgelendirme

SEDEX Belgelendirme

SEDEX, 40’tan fazla sektörde yer almaktadır. 150 ülke içerisinde toplamda 27.500 üyesi bulunan ve bu sayede tedarik zincir denetimlerine olanak veren SEDEX, bir sosyal denetim standart örgütü olmaktadır. SEDEX, alıcıların ve tedarikçilerin veri paylaşımında sosyal ve çevresel riskleri daha iyi bir biçimde ele almalarını sağlamaktadır. Böylelikle yönetme ve sorumlu kaynak ile doğru ve olumlu bir kullanım meydana gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda SEDEX, firmaların tedarik zincirinde bulunan riskleri, haritalandırma ve yönetmeye yardımcı olabilmek için rehberlik hizmeti, araç teminatı ve eğitim gibi hizmetler vermektedir. Bu sayede tedarikçi ve alıcılar olumlu bir etkileşim kurabilmektedir. SEDEX’in araç ve hizmetlerini kullanmak, firmaların bilinçli ve doğru bir biçimde hareket etmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra iş hakları, sağlık, güvenlik, çevre ve iş etiği alanlarında ciddi bir performans artışı sergilenir.

SEDEX Belgesi İşletmelere Ne Gibi Faydalar Sağlar?

SEDEX’e tedarik zinciri üzerinde yer alan firmaların adil bir davranış sergilediğinden emin olmak, yeni yasal düzenlemelerin işletme üzerinde oluşturacağı etkileri erken teşhis etmek, birbirine bağlı bir iş ortamında oluşan risk payını azaltmak isteyen işletmeler kaydolmaktadır. Riskleri minimal hale getirmek, firmanın imajını korumak ve yüceltmek, tedarik zinciri üzerinde oluşan faaliyetleri izlemek, destek olmak, tedarik zincirini yenilikçi bir yaklaşım ile yönetmek vb. durumlar için SEDEX mükemmel bir organizasyon olmaktadır.

SEDEX Belgesi Neden Önemlidir?

SEDEX Belgesi, sorumlu ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması için büyük bir artıdır. SEDEX Belgesine sahip olan üyeler, sorumlu kaynak bulma konusunda küresel çapta oluşmuş liderler topluluğuna da giriş yapmış olurlar. SEDEX Belgesine sahip olan firmalar, etik performans verilerini yönetir. Böylece emek, zaman, maliyet ve tasarruf sağlamada sürekli gelişimi tetikleyecek bilgiler edinebilirler. SEDEX, firmalara uygun maliyetli çok sayıda çözüm sunmaktadır. Tedarik zinciri üzerinde yer alan risk bilgilerini yakalamalarına, analizde bulunmalarına ve yönetmelerine olanak sağlayan SEDEX, dünya üzerinde yer alan en büyük ortak platform olmaktadır. SEDEX ile organizasyonların denetim yoğunluğu azalmış olur. Bu sayede firmalar yükselişe daha fazla odaklanmaya fırsat bulabilirler.

İlgili Makaleler

Nisan 20, 2020

SEDEX Belgelendirme

Nisan 20, 2020

CE Belgesi Danışmanlık