Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık

Kurumların, sektörlerin, pazarların ve en nihayetinde ülkelerin gelişimi açısından devletler tarafından yapılan destekler ve şirketlere verilen teşvikler, yeni yatırımların sağlanması açısından özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede, yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi ‘nin de kritik bir önemi haizdir. Yatırım ile ilgili değerlerin belirtildiği ve yatırımın, içinde bu değerler de olmak şartıyla tespit edilen tüm gerekliliklere göre gerçekleşmesi durumunda, kayıtlı destek unsurlarından faydalanmayı sağlayan Yatırım Teşvik Belgesi ‘nin alınması için şirketlerin genellikle bir danışmanlık firmasından destek alması gerekmektedir. Zira, belge başvurusu için gerekli belgelerin düzenlenmesi ve doğru destek türlerinin belirlenmesi için bu konularda uzmanlık sahibi kişi ya da kurumlarla çalışmak büyük önem arz etmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Kapsamı

Yatırım Teşvik Belgesi almak isteyen kuruluşlar, anlaştığı danışman ya da danışmanlık firmasından özetle şu konularda destek almaktadır:
 • Başvuru dosyasının hazırlanması
 • Başvurunun sunulması
 • Yatırıma ilişkin belirlenen makine, teçhizat ve diğer malzemelerin listelerinin oluşturulması
 • Yatırım teşvik belgesinin bakanlık tarafından incelemeye alınması ve başvurunun sonuçlanmasına kadar sürecin takip edilmesi
 • Alınan belge üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde gerekli revizyonların yapılması
Bütün bu süreçler, her şey yolunda ilerlese dahi oldukça kompleks ve detaylıdır. Bu nedenle, belge sahibi olmak isteyen işletmeler için danışmanlık hizmeti çok gerekli hale gelmektedir. Günümüzde, neredeyse bütün işletmeler, belge başvuru yapmadan önce danışmanlık firmaları ile görüşmeler gerçekleştirmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesiyle Sağlanan Destekler Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık hizmeti alarak belge sahibi olan her kuruluş şu konularda destek alabilmektedir:
 1. KDV istisnası
 2. Gümrük vergisi muafiyeti
 3. Vadeli ithalatlarda geçerli olan %6’lık KKDF istisnası
 4. Vergi indirimi (%10 – %60 arasında olabilmektedir)
 5. Sigorta primi işveren hissesi desteği
 6. Faiz desteği
 7. Yatırımın yapılacağı alanın tahsis edilmesi
 8. Gelir vergisi stopaj desteği
 9. Sigorta primi desteği
Bu desteklerin yanı sıra, Yatırım Teşvik Belgesi alan işletmeler, ilgili yatırım kapsamında inşa ettiği binalar için 5 yıl boyunca emlak vergisi ödememektedir.

İlgili Makaleler