ISO 22301 İş Sürekliliği

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi Danışmanlığı

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı iş sürekliliği konusunda etkin ve verimli bir sistem kurmak isteyen firmaların süreci yönetmek ve gerekli sistemi kurmak için ihtiyaç duydukları gereksinimleri belirtir. Bu noktada hedeflenen amaç; firmaların iş sürekliliğini sağlayarak riskleri azaltarak, işlerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerinin sağlanmasıdır.
ISO 22301 İş Sürekliliği standardı, firma içi yönetim süreci açısından önemli olduğu kadar firmanın müşteriye karşı olan duruşu noktasında da önemlidir. Müşterilerinize karşı ciddi ve güven veren bir duruş sergiler ve işlemler sürecinde oluşabilecek aksaklıklar noktasında müşterilerinizin güvenini temin edebilirsiniz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 22301 İş Sürekliliği belgesi son derece prestijli bir belgedir çünkü bu belge, firmaların, işlem süreçlerinde meydana gelebilecek kesinti ve aksamalar karşısında verecekleri tepkinin ne kadar sağlıklı ve doğru olacağını göstermektedir.
ISO 22301 İş Sürekliliği belgesi daha çok kurumsal kimliği güçlü olan ya da kurumsal kimliğini güçlendirmek isteyen firmalar tarafından tercih edilmektedir. Bunu yanında, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından yetki almak isteyen, Entegratör Firmalar ve Entegratör Firma olmak isteyen kuruluşlar için zorunlu olarak alınması gereken belgeler arasında bulunmakta. Bununla birlikte, ilerleyen zamanlarda geniş bir alanda, zorunluluk olarak uygulanacağı tahmin edilmektedir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standartları Nedir?

İş sürekliliğinin sağlanması ve bunun devamlılığının sağlanması noktasında, firmaların gerçekleştirmesi gereken birçok standart bulunmaktadır. Gerekli standartları şu şekilde sıralamak mümkündür;
• ISO 22310:2012 Şartlar Standardı
• ISO 27001 ve 27031
• ITIL VE ISO 20000
• COBIT
• ISO/FDIS 22300 Sözlük
• ISO/TR 22312:2011 Teknolojik Yeterlilikler
• ISO/DIS 22313 İş Süreklilik Yönetim Sistemleri Klavuzu
• ISO/NP 22315 Sosyal Güvenlik
• ISO 22320:2011 Sosyal Güvenlik- Acil Durum Yönetimi- Olay Tepkisi İçin Şartlar

ISO 22301 İş Sürekliliği Belgesi Nereden Alınır?

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi, bu konuda belge verme konusunda yetkili olan ve akredite olmuş kuruluşlar aracılığı ile alınabilir. Ülkemizde bu akreditasyona sahip bir kuruluş bulunmamaktadır. ISO 22301 belgesi alacak olan kurumların ilgili konulara ilişkin belge vermeye akredite olan kuruluşlardan alınması son derece önemlidir. Tam olarak hazırlanmış ve uygulamaları etkin bir ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşunuzun bir felâket veya kesintiden hızlı bir şekilde kurtarılmasına yardımcı olacaktır.

İlgili Makaleler